Su 19/2
85' 6-1 Suarez
Mo 25/8
83' 3-1 Lambert
Sa 21/1
50' 3-1 Stein...
Mo 26/12
53' 1-1 Rodri...
Sa 10/12
47' 1-0 Suárez
Su 17/8
79' 2-1 Sturr...
 
Su 10/8
61' 4-0 Hende...
 
Tu 5/8
88' 3-1 Lingard
 
Su 3/8
90' 2-0 Suso
 
Mo 28/7
5' 1-0 Sterling